Menu
Kasteel Huis Bergh
Hof van Bergh 8
7041 AC 's Heerenberg

E info@huisbergh.nl
T 0314 - 661281
I www.huisbergh.nl

Oudste tuin van Nederland

23-04-2016 / 01-03-2017

Op 22 april 2016 werd de nieuwe kasteeltuin van Kasteel Huis Bergh geopend. Het ontwerp van de tuin is geïnspireerd op een kaart uit 1727, toen het complex van Huis Bergh, inclusief tuin, werd vastgelegd door cartograaf Theodor Bucker. Met de nieuwe inrichting brengt  Stichting Huis Bergh de nauwe relatie tussen de tuin en het kasteel weer onder de aandacht. De tuin wordt aan de collectie toegevoegd en daarmee voor de toekomst veilig gesteld.

Kasteel Huis Bergh wijdt een tentoonstelling aan de rijke geschiedenis van haar kasteeltuin. Hierin is aandacht voor de vroeg achttiende-eeuwse tuin, die inspiratiebron was voor de herinrichting, en voor de keuzes die zijn gemaakt bij het maken van een nieuw ontwerp. Ook wordt de bezoeker terug in de tijd meegenomen langs gebeurtenissen in de tuinen van Huis Bergh.

Al in 1461 wordt melding gemaakt van een tuin bij Huis Bergh. De tuin van het kasteel is hiermee de oudst bekende gedocumenteerde tuin van Nederland, die in contour en opzet nog bewaard is gebleven.

De tuin is tijdens de openingstijden van Huis Bergh te bekijken en via een te downloaden audiotourapp kan men de tuingeschiedenis beleven. Heeft u geen mogelijkheid de app te downloaden of te gebruiken? Dan is er ook een papieren versie verkrijgbaar bij de kassa voor € 1,- euro.

Kijk hier voor alle details over openingstijden. 

Brochure Musea Achterhoek

Bekijk hieronder de brochure Musea Achterhoek. Ook verkrijgbaar bij deelnemende musea, VVV’s en TIP’s in de Achterhoek.

Nieuwe Brochure Musea Achterhoek - verkrijgbaar bij deelnemende musea