Menu
Museum De Scheper
Hagen 24
7151 CA Eibergen

E info@museumdescheper.nl
T 0545 - 471050
I www.museumdescheper.nl

Ons Echte Goud uit de prehistorie

08-04-2019 / 14-04-2019

Hoe het zeldzame “Potje van Mol” in Eibergen terecht kwam.

Tijdens zijn zoektocht naar oudheden kwam Herman Schepers, oprichter van Museum de Scheper, in het bezit van een bijzonder potje. Dit “Potje van Mol” wordt tijdens de Museumweek van 8 t/m 14 april in het museum tentoongesteld, samen met andere pronkstukken uit de collectie.

In de jaren ‘70 hoorde Herman Schepers van een bijzondere vondst die bij Neede was gedaan. Het betrof een prehistorische pot van het Trechterbekervolk, de mensen die zo’n 5.000 jaar geleden de hunebedden bouwden. Het handgevormde aardewerk van de Trechterbekermensen staat bekend om de rijke decoraties dat het kan hebben en is heel zeldzaam zo ver ten zuiden van Drenthe.

De vondst was gedaan door de heer Mol in de jaren ‘20. Tegen de tijd dat Herman van de vondst hoorde, zat de heer Mol in het bejaardenhuis en Herman zocht hem daar op. De heer Mol bleek zeer zuinig op zijn vondst te zijn en bewaarde hem zorgvuldig in doeken gewikkeld in een prullenbak.

Het bleek zelfs dat in het verleden “keerls oet ‘t west’n”, wellicht archeologen, al eens hadden geprobeerd de bijzondere pot in bezit te krijgen, maar de heer Mol was zo gehecht aan zijn vondst dat hij er geen afstand van wilde doen.

Met Herman wilde hij echter wel een afspraak maken. Hij sprak af het potje aan Herman te verkopen voor 100,- ouderwetse guldens, maar Herman zou het potje pas krijgen als de heer Mol was overleden. De heer Mol overleed in 1975. Herman was op dat moment echter elders in het land en toen hij bij terugkomst van het overlijden hoorde, ging hij meteen naar het bejaardencentrum. Daar aangekomen bleek tot zijn schrik dat bij het uitruimen van de kamer van de heer Mol de prullenbak met het potje was weggegooid. Gelukkig was de vuilnis nog niet opgehaald en kon deze bijzondere prehistorische pot worden gered voor de geschiedenis.

Herman nam het potje mee en toonde het aan professionele archeologen. Deze vonden het zo bijzonder dat het werd gerestaureerd door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundige Bodemonderzoek in Amersfoort. Na de restauratie kwam het ‘Potje van Mol’ terug naar de Achterhoek en vormt nu één van de pronkstukken van Museum de Scheper in Eibergen: Ons Echte Goud.

 

Openingstijden:

Woensdag t/m zaterdag 13.00 – 17.00 uur

Brochure Musea Achterhoek

Bekijk hieronder de brochure Musea Achterhoek. Ook verkrijgbaar bij deelnemende musea, VVV’s en TIP’s in de Achterhoek.

Nieuwe Brochure Musea Achterhoek - verkrijgbaar bij deelnemende musea