Menu
Société Musée Lalique Pays Bas
Gasthuisstraat 1
6981 CP Doesburg

E info@musee-lalique.nl
T 0313-141410
I www.musee-lalique.nl

Jan Toorop en Het Animisme

09-07-2017 / 03-06-2018

Jan Toorop (1858-1928) werd geboren te Poerworedjo, midden Java in het voormalige Nederlands Indie.

De expositie heeft een vernieuwend uitgangspunt omdat de focus zich volledig op de afkomst van Toorop richt. In een interview met Henri Wiessing uit 1925 zegt Toorop over zijn afkomst:

“Indië heeft véél voor mij beteekend. Indië kan niet uit mij worden weggedacht. De grondslag van mijn werk is oostersch.”

De term “animisme” slaat op de mystieke sfeer te midden waarvan Toorop in zijn jeugd is opgegroeid. Een aanzienlijk deel van de collectie is nog onbekend voor het publiek.

Openingstijden:

Iedere dag tussen 12.00 - 17.00 uur behalve maandag en zaterdag. 

Brochure Musea Achterhoek

Bekijk hieronder de brochure Musea Achterhoek. Ook verkrijgbaar bij deelnemende musea, VVV’s en TIP’s in de Achterhoek.

Nieuwe Brochure Musea Achterhoek - verkrijgbaar bij deelnemende musea